Choď na obsah Choď na menu
 


Archív

Príspevky, ktoré sa našli

Výročná kňažská správa 2016

21. 2. 2017

 

„Pre Teba“ - (ProChrist) Slovensko

23. 4. 2017

26. 4. - 30. 4. 2017 ProChrist Slovensko s názvom "Pre teba".

 

Organový koncert, XXIII. ročník VHJ 2017

7. 5. 2017

 

5. po VN 2017

21. 5. 2017

 

4. po VN 2017

21. 5. 2017

 

Zborový deň 2017

2. 6. 2017

 

Zničenie mesta Jeruzalem

20. 8. 2017

 

8. po Trojici 2017

20. 8. 2017

Rímskym 8:1-2

Nieto teda teraz už odsúdenia tých, čo sú v Kristovi Ježišovi a nechodia podľa toho, ale podľa ducha. Zákon životodarného Ducha v Kristovi Ježišovi oslobodil ťa totiž od zákona hriechu a smrti.

 

9. po Trojici 2017

20. 8. 2017

Marek 4:35-41  

V ten istý deň, keď sa zvečerilo, povedal: Prejdime na druhú stranu!  I opustili zástup a vzali Ho so sebou tak, ako bol na lodi; aj iné lode boli s Ním. Vtedy strhla sa veľká povíchrica a vlny sa valili do lode, že sa už napĺňala.  On však spal v tyle lode na hlavnici. Zobudili Ho, volajúc: Nedbáš, Majstre, že hynieme?  A On, prebudiac sa, pohrozil vetru a povedal moru: Zmĺkni, utíš sa! I prestal víchor a nastalo veľké utíšenie.  Potom im povedal: Čo sa tak strachujete? Ako to, že nemáte viery?  I báli sa veľkou bázňou a hovorili medzi sebou: Kto je to, že Ho aj vietor, aj more poslúchajú?

 

10. po Trojici 2017

20. 8. 2017

Lukáš 16:19-31

Bol bohatý človek, obliekal sa do šarlátu a jemného ľanu a hodoval každý deň skvostne.  A bol akýsi chudobný muž, menom Lazár, ktorý ležiaval pred jeho bránou vredovitý  a žiadal si nasýtiť sa odpadkami z boháčovho stola, ale nikto mu ich nedal, len čo psy prichádzali a lízali mu vredy.  Ten chudák umrel a anjeli ho zaniesli do lona Abrahámovho. Umrel aj boháč a pochovali ho.  Potom v mukách podsvetia pozdvihol oči a zďaleka uzrel Abraháma a v jeho lone Lazára;  zvolal: Otec Abrahám, zmiluj sa nado mnou a pošli Lazára, aby si koniec prsta omočil vo vode a ovlažil mi jazyk, lebo sa veľmi trápim v tomto plameni.  Ale Abrahám mu odpovedal: Synu, rozpomeň sa, že si ty svoje dobré veci vzal zaživa a podobne Lazár zlé; teraz tento sa tu teší a ty sa trápiš.  Okrem toho, medzi nami a vami je veľká priepasť, aby tí, čo odtiaľto chcú prejsť k vám, nemohli, ani odtiaľ nedostali sa k nám.  Nato povedal (boháč): Prosím ťa teda, otče, pošli ho do domu môjho otca;  mám totiž päť bratov; nech im svedčí (o tých veciach), aby neprišli aj oni na toto miesto múk.  Abrahám mu povedal: Majú Mojžiša a prorokov, nech ich poslúchajú.  On však odvetil: Nie, otec Abrahám, ale keby niekto z mŕtvych išiel k nim, kajali by sa.  Odpovedal mu: Keď Mojžiša a prorokov neposlúchajú, nedajú sa presvedčiť, ani keby niekto z mŕtvych vstal.

 

11. po Trojici 2017

27. 8. 2017

Lukáš 4:1-13

Ježiš, plný Ducha Svätého, vrátil sa od Jordánu a Duch vodil Ho po púšti štyridsať dní, kde Ho diabol pokúšal. Nič nejedol v tie dni; a keď sa pominuli, vyhladol. Vtedy Mu povedal diabol: Ak si Syn Boží, povedz tomuto kameňu, aby sa stal chlebom. Ale Ježiš mu odpovedal: Napísané je: Nie samým chlebom žiť bude človek ale každým slovom Božím. Nato vyviedol Ho hore, ukázal Mu odrazu všetky kráľovstvá sveta a povedal Mu diabol: Dám ti všetku túto moc a slávu; lebo dostal som ju a dám ju, komu chcem. Ak sa teda pokloníš predo mnou, Tvoje bude všetko. Ježiš mu odpovedal: Preč odo mňa, satan, lebo napísané je: Pánovi, svojmu Bohu, budeš sa klaňať a len Jemu budeš slúžiť. Potom viedol Ho do Jeruzalema, postavil Ho na okraj nástrešia chrámu a povedal Mu: Ak si Syn Boží, zhoď sa odtiaľto. Veď je napísané: Anjelom svojim prikáže o Tebe, aby Ťa chránili, a zachytia Ťa na ruky, aby si si nohu neurazil o kameň. Odpovedal mu Ježiš: Povedané je: Nebudeš pokúšať Pána, svojho Boha! Keď diabol skončil všetko pokúšanie, odišiel na čas od Neho.

 

Nedeľa 10. 09. 2017

3. 9. 2017

Seniorátny deň Turčianskeho seniorátu ECAV

 

Zlatá konfirmácia 2017

21. 10. 2017

 

Spomienka na konfirmáciu

21. 10. 2017

 

Služby Božie - 500. rokov Reformácie

24. 10. 2017

 

Adventné popoludnie 2017

3. 12. 2017

 

Nájdené zložky

Vianoce 2016

Dátum: 8. 5. 2017
Fotografií: 10
Zložiek: 0

Slavkov 2017

Dátum: 8. 5. 2017
Fotografií: 6
Zložiek: 0

Veľkopiatočné pašie

Dátum: 8. 5. 2017
Fotografií: 9
Zložiek: 0

Kvetná nedeľa - študenti ESŠ Martin

Dátum: 8. 5. 2017
Fotografií: 13
Zložiek: 0

Požehnanie manželstva

Dátum: 8. 5. 2017
Fotografií: 9
Zložiek: 0

Začiatok školského roku - september 2017

Dátum: 8. 5. 2017
Fotografií: 6
Zložiek: 0

Vianočný koncert

Dátum: 14. 5. 2017
Fotografií: 10
Zložiek: 0

Veľkonočná poézia

Dátum: 14. 5. 2017
Fotografií: 9
Zložiek: 0

Návšteva z USA

Dátum: 14. 5. 2017
Fotografií: 3
Zložiek: 0

Kultúrne akcie

Dátum: 14. 5. 2017
Fotografií: 111
Zložiek: 11

10. výročie úmrtia Hany Zelinovej 16.3.2014

Dátum: 14. 5. 2017
Fotografií: 15
Zložiek: 0

Veľká noc 2017

Dátum: 14. 5. 2017
Fotografií: 8
Zložiek: 0

Adventný koncert

Dátum: 14. 5. 2017
Fotografií: 5
Zložiek: 0

Stretnutie s obyvateľmi domovov

Dátum: 14. 5. 2017
Fotografií: 6
Zložiek: 0

Literárno-hudobné pásmo

Dátum: 14. 5. 2017
Fotografií: 13
Zložiek: 0

Adventné popoludnie s poéziou

Dátum: 14. 5. 2017
Fotografií: 9
Zložiek: 0

Seniorátne stretnutie mužov v Žiline, 11. 10. 2014

Dátum: 14. 5. 2017
Fotografií: 5
Zložiek: 0

SB v DD DDS Benetrix (Priekopa) a Senior (Vrútky)

Dátum: 14. 5. 2017
Fotografií: 2
Zložiek: 0

V. evanjelické cirkevné dni v Békešskej Čabe

Dátum: 14. 5. 2017
Fotografií: 8
Zložiek: 0

Stretnutie neordinovaných pracovníkov 2016

Dátum: 14. 5. 2017
Fotografií: 15
Zložiek: 0