Choď na obsah Choď na menu
 


ProChrist 2013

7. 3. 2013

ProChrist 2013

 4.3.-11.3.2013

Zborová miestnosť FÚ ECAV vo Vrútkach (v Záturčí)

18:00 hod

V našom CZ sme sa prihlásili k podujatiu ProChrist 2013. A sme radi, že sme tak urobili. Každý jeden večer prežívame mnoho krásneho a obohacujúceho. Chvíle spoločenstva zboru spoločne s tisíckami ďalších po celej Európe, ktorí sledujú evanjelizáciu. Naša viera sa posilňuje modlitbami a slovom Božím. Budeme Vás priebežne informovať, ako to pokračuje. Vo fotogalérii si môžete pozrieť, ako ProChrist 2013 prebiehal v našom CZ Vrútky. Zároveň myslíme aj na všetkých tých, ktorí sa nemohli zúčastniť tejto evanjelizácie, aby im Pán dal silu Ducha nabudúce prijať pozvanie.

 

1. Večer

Mali sme, tak ako každý deň, pripravené pohostenie. Čaj, kávu a keksíky, ktorými sme sa mohli ponúknuť a aj sme tak urobili. Neskôr nám vypadla technika, ale sme ju, vďaka Bohu, opravili. Stretlo sa nás 32. Miest sme mali pripravených 41. Prečítali sme si úvodnú pieseň a pomodlili sme sa. Potom sme už takmer v pokoji sledovali evanjelizáciu z Nemecka. Na výzvu sme sa všetci postavili a modlili sme sa modlitbu, ktorú sa modlil kazateľ. Na konci sme sa povzbudili k ďalšej účasti.

 

2. Večer

Mali sme super signál a tak sme v pokoji mohli začať. Modlitbou a spoločne sme si ešte pred začiatkom zaspievali pieseň od Tretieho dňa. Brat farár hral na gitare a tak sprevádzal zhromaždenie v našej zborovej miestnosti. Tentoraz nás bolo menej ako v pondelok. Bolo nás 21.  O to srdečnejšie sme ale prežívali chvíle s kresťanmi v Európe. Na záver sme sa opäť všetci postavili a spoločne sme sa modlili. Dojedli sme čo bolo na stole a rozišli sme sa v pokoji domov. V nádeji, že v stredu sa naša zborová miestnosť opäť zaplní. Plagáty boli po celom meste.

 

3. Večer

Streda. Človek asi potrebuje aj v týždni duchovnú pohodu a povzbudenie, pretože nás prišlo opäť hodne. Stretlo sa nás 32. Boli aj deti, ktoré v tichu dataprojektoru podriemkávali. To však vôbec nevadí - ako povedala jedna sestra - "duch je pripravený, ale telo unavené". Na úvod sme si na 20 minút pustili ProChrist 2006 z Tisovca, kde brat farár trochu priblížil atmosféru "mega akcie" pre 250-300 ľudí, čo sa však už nedá vrátiť, pretože už ProChrist 2009 bol  omnoho skromnejší . Veľmi nás potešilo, že sa brat Ulrich vrátil z nemocnice a mohol nám poslúžiť svojim výkladom Božieho slova. Zároveň sme vďační, že aj predchádzajúci brat farár dokonale vystihol hĺbku a výšku, šírku i dĺžku Božej zvesti. Na záver sme sa všetci spolu modlili. Tešíme sa na štvrtok. Ten kto príde dostane malú spomienku na ProChrist 2013. Ste pozvaní!!!!!!!!!!! Zborová miestnosť Farskéhu úradu ECAV vo Vrútkach, alebo v Záturčí. Denne o 18:00 hod 4.3.-11.3.2013

 

4. Večer

Štvrtok bol zaujímavý. Stretlo sa nás rovných tridsať. Na začiatku sme si púšťali kresťanskú hudbu a piesne. Spoločne sme si vypočuli ProChrist na tému utrpenia. Na záver nám brat farár rozdal malý draček, aby sme nezabudli na ProChrist 2013. Bol to klinček previazaný bielou stužkou. Znamenie utrpenia v Kristovej bolesti a zároveň veľkú nádej čistoty bieleho rúcha, ktoré znamená čistou nášho vnútra pre Bohom. Niežeby sme boli čistí našou snahou, ale práve cez Jeho utrpenie a smrť sme očistení. Dnešný večer bol naozaj zaujímavý.

 

5. Večer

Začali sme zábavne. Zahrali sme si Bingo. Prvý krát v našom zbore. A mali sme naozaj "fun". Čo je vzácne prišli aj ľudia, ktorí sa dozvedeli od tých, ktorí tu boli, že je "dobre". Mali sme teda aj nových a aj z iných cirkví. Prijali pozvanie a spoločne sme vytvorili spoločenstvo Božích detí. Bolo nás 35.

 

6. Večer

Sobotný večer sme začali modlitbou a čítaním knihy: Na počátku ... Prečítali sme si prvý príbeh, ktorý niesol názov: Boh hovorí ... Tento príbeh nás nenechal chladnými. Uvedomili sme si, že Boh je živým Bohom, ktorý je aktívny aj v dnešnom svete - medzi nami. Po skončení prenosu sme si ešte všetci 25, ktorí sme sa stretli vypočuli jeden príbeh z knihy Brunna Ferrera - Manhatan. Brat farár nám pripravil vytlačenú modlitbu, ktorú sa denne počas prenosu modlíme.  Po prenose bol ešte jeden "vzácny rozhovor o viere".

 

7. Večer

 Prelomili sme rekord - stretlo sa nás štyridsať - 40. 12 mužov a 28 žien. Boli starší aj mladší - ale hlavne bolo spoločenstvo so živým Bohm a s témou láska. Najskôr sme sa rozprávali o tom, prečo sem vôbec prišli a prichádzame. A odpoveďou bolo: "Posilnenie viery". Pochybnosti vystrieda úžas. Kto to stojí za dverami nášho srdca a klope?  Veríme, že vzácnosť dnešnej chvíle zostane v našich srdciach počas celého života.

 

8. Večer

 Začal sa smútkom, že sa končí toto vzácne spoločenstvo, ale zároveň sľubom, že budeme pokračovať vo vnútromisijnej práci. Na začiatku sme mali 15 minútové modlitebné spoločenstvo, kde sa približne 6 ľudí verejne modlilo. Vďaka Bohu. Potom sme sa zapozerali. Bolo nás 55 - slovom päťdesiatpäť. Mali som pocit, že maximum našej zborovej miestnosti je  päťdesiat. Tí 5-7 zostali nakoniec na chodbe. Napriek tomu sa nikto nesťažoval.  Na konci sme za ešte započúvali do Biblického textu vybraného pre rok 2013 pre náš zbor vo Vrútkach: Neh 3:38  My sme však stavali hradby. A keď boli celé hradby pospájané do polovice výšky, ľud dostal chuť do práce. Hradby sme začali stavať už dávno, ale aj ProChrist 2013 je materiálom, ktorý je dôležitý pri takejto stavbe. Prijali sme požehnanie od brata farára a naše zhormaždenie sme ukončili vzácnymi slovami z listu Efezským 3:14-19  Preto kľakám na kolená pred Otcom,  po ktorom sa volá každá rodina na nebi aj na zemi;  aby vám podľa bohatstva svojej slávy dal skrze svojho Ducha mocne zosilnieť na vnútornom človeku; aby Kristus prebýval vierou vo vašich srdciach, a vy, zakorenení a založení v láske,  aby ste mohli so všetkými svätými<a> vystihnúť, aká je to šírka a dĺžka, výška a hĺbka, a poznať Kristovu lásku, ktorá prevyšuje všetko poznanie; aby ste sa dali naplniť celou Božou plnosťou.

Bolo aj pohostenie: jablkovo-maková štrúdľa, krásna a chutná bábovka, kokosový koláč, slané trubičky a obligátny čaj a káva - srdečná vďaka drahé sestry za túto starosť.

 

Máme aj spätnú väzbu k ProChrist 2013. Brat farár Krivuš poprosil členov spoločenstva, aby doma napísali pre a proti ProChrist2013. Tu sú vyjadrenia:

+ príležitosť pre "iné" spoločenstvo

+ nové myšlienky a podnety

-  vydýchaný vzduch = vysoká účasť +++

+ skvelé svedectvá a rozhovory na začiatku

+ dobré kapely a hudba

- príliš dlhé slovo a teda ťažko sa celý čas sústredilo a tiež niekedy povrchne rozobraté témy ( ale viem, že je to skôr pre neveriacich)

+ svedectvá ľudí boli mojim obohatením a prejav kazateľa Ulricha bol povzbudením

+ najviac ma oslovovali živé svedectvá a osobné skúsenosti a samozrejme kázne

+ bolo to bez chyby, tako ako náš Pán - tešila som sa na všetko, ale hlavne všetky kázne hovorili ku môjmu srdcu - Bohu vďaka

+ Oslovilo ma to a bolo to požehnané

+ hodnotné a poučné do života

+ zaujalo ma, že pred každou témou boli svedectvá ľudí, ktorí rôznym spôsobom našli cestu k Bohu - reč Ulricha v jednotlivých témach som doslova hltala - úžas

+ veľmi pekne ďakujem, bolo to niečo, pre mňa nové a fantastické - doteraz som nevedela čo vlastne ProChrist znamená - neviem slovami opísať aký to na mňa urobilo dobrý dojem

+ kazateľ podáva evanjelium takým spôsobom a formou, že len "zatvrdilé" srdce ho neprijme

+ nadšenie pri organizácii brata farára Krivuša a príjemná atmosféra aj vďaka spolupracovníkom a členom zboru - vďaka bratia a sestry

- mínusom je to, že aj na iných evanjelizáciach sa zúčastňuje malý počet mužov, ktorí by mali duchovne viesť rodinu

+ mám radosť vidieť také množstvo mladých ľudí, ktorí veria v Ježiša a posilnilo ma vypočutie svedectiev - tiež ma posilnilo Slovo Božie, ktoré je aktuálne pre dnešný život

.... a mnoho ďalších pozitívnych ohlasov    .... tešíme sa na ProChrist 2017!!!!!!!!!!!!!

 

PS: Odkaz na nahrávky

http://www.prochrist.sk/data.php

 

Náhľad fotografií zo zložky ProChrist 2013

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.