Choď na obsah Choď na menu
 


Počas  pôstu sa budeme stretávať v chráme Božom na HSB

v nedeľu o 9. 05 hod.

a vo štvrtok o 16.00 hod. v zborovej miestnosti.

 

          V pôstnom období ide najmä o vnútornú – duchovnú prípravu na veľkonočné sviatky – sviatky vzkriesenia Pána Ježiša Krista, Jeho víťazstva nad diablom, hriechom a smrťou.

           Pri správnom, teda nielen vonkajšom, ale predovšetkým duchovnom ponímaní, je pôst dôležitým nástrojom duchovného rastu a duchovnej prípravy ako prejav pokánia. Pokánie znamená obrátenie sa človeka k Pánu Bohu, rozpoznanie a priznanie si vlastných omylov a hriechov i nesprávnej cesty a nebezpečenstva nesprávnej situácie, oľutovanie hriechov, prosbu o odpustenie hriechov a pozitívnu zmenu spôsobu života vo svetle Božieho slova.

          Celé pôstne obdobie nám dáva osobitnú príležitosť stíšiť sa pred Pánom Bohom a s Jeho mocou i pomocou urobiť poriadok vo svojom vnútri, a tak aj vo svojom živote. S tým je spojená aj vďačnosť k Pánu Bohu, uvedomenie si a prijatie dokonalej a nenahraditeľnej lásky nášho Spasiteľa Ježiša Krista.