Choď na obsah Choď na menu
 


J 14,6: Ježiš mu povedal: Ja som cesta, pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa.

 

Sestry a bratia v Pánovi;

            Počas minulých nedieľ sme skúmali vnútro človeka. To čím žije dnešný svet a teda aj my. Túžime po pokoji, šťastí, bezpečí, presne tak, ako po tom túžia ľudia všetkých dôb. Túžia a málokedy sa im dostáva. O tom sme ale naozaj hovorili minule a skonštatovali sme, že jedine v Pánu Bohu dokážeme všetky tieto veci potrebné pre život človeka nájsť. Sú dôležité aj hmotné statky, ale musí ich posviacať Hospodin, aby prinášali dobrý úžitok. Lenže.

            Lenže, čo keď aj sám Boh túži po niečom takomto. Po pokoji, bezpečí a istote a po šťastí? A nie je to len teoretická úvaha, pretože sa Boh naozaj s takýmito túžbami sám stretol a určite aj stretáva. Stretol sa s nimi v osobe Pána Ježiša Krista. Pán Ježiš, ako človek reaguje na tie isté podnety ako  my. Nebol imúnny voči smútku. Nebol imúnny voči nepriateľom. Nebol imúnny voči nepokoju. A teda, že za jeho života na tomto svete sa toho v ňom a cez neho veľa premlelo. Síce nevieme, čo bolo do jeho tridsiatky, ale potom to už bolo nabité všetkým možným len nie tým, po čom túži človek. Do jeho života prichádzalo naozaj mnohé, čomu by sme my asi neodolali a čo Kristovi nemôžeme závidieť..

            Asi ten najvážnejší zásah do jeho života, kedy sa ukázal jeho charakter ako Božieho Syna,  bol práve v období, keď nastupoval na cestu otvorenej služby Bohu Otcu. Teda po svojom verejnom krste, kedy svetu ukáže, kým je a čo ho čaká. Aj na základe kázňového textu ste sa dovtípili, že hovoríme o Kristovom pokúšaní na púšti. O jeho ľudský potrebách pokoja, bezpečia a šťastia života. Tak sa teda pozrime na jeho chvíľu v samote ducha, kedy bojuje s démonom pokušenia, práve v tých ľudských túžbach a vlastnostiach, ako každý jeden z nás.

            Feel good Jesus – cíť sa dobre Ježiš. Si hladný, si smädný – to asi nie je ktoviečo. Tak sa najedz – je ti to ponúknuté. Keď som hladný a smädný nemám sa veľmi dobre. Tieto základné potreby človeka musia byť uspokojené, ak sa chceme cítiť dobre. A Ježiš bol predsa aj hladný aj smädný. Takže dobrú chuť Boží Syn! Stačí tak málo. Zvládol si zázrak v Káne Galilejskej a premenil si vodu na víno. Stačí ďalší zázrak tento kameň treba premeniť na chlieb a všetko bude v poriadku. Uspokojíš svoju potrebu a hotovo. Čo na tom, že porušíš základné princípy fungovania sveta, len kvôli svojmu telu – bez oslávenia Boha, ako v Káne. Čo na tom, že počúvneš diabla. Hlavne, že budeš mať plné brucho.

            Viem, sestry a bratia, znie to surovo, ale aj Ježiš bol človek, so všetkými potreba a tiež sa chcel cítiť dobre a pohodlne, ale toto nebola jeho cesta života. Musel trpieť, aby som ja - ty mohol žiť tento svoj život dobre. Ježiš človek odoláva a Božím slovom odzbrojuje diabla. Vie totiž, čo je dôležité. My sme sa to dodnes z jeho života nenaučili a sme ochotní mnohokrát predať a zradiť všetkých a všetko pre trochu toho „pominuteľného dobra.“

            Feel free Jesus – cíť sa slobodne Ježiš. Pozri čo je tu všetko okolo teba. Stojíš na hore a vidíš všetky kráľovstvá sveta. Toto všetko môže patriť tebe. Bude toto tvoje a budeš kráľom. Môžeš si vybrať ku komu budeš láskavým vládcom, ktorý bude tvoriť pokoj bez vojen a v láske a pre ktorých budeš despota a dáš im pocítiť svoj spravodlivý hnev . Toto všetko ti dám, hovorí diabol, pretože mi to od pádu človeka v raji patrí. A je len na mne, komu to zanechám a dám do správy.  Stačí maličkosť a môžeš sa cítiť úplne slobodní, pretože nikto nebude nad tebou. Síce len ja – tvoj priateľ, ktorý dokáže uspokojiť všetky tvoje túžby. Pokloň sa predo mnou . Preukáž mi úctu a pokoru, že ja som to pre koho sa oplatí žiť. Naozaj vlastním všetko a všetkých a môžu byť tvoji. Len sa pokloň a potom ži – slobodne – bez strachu, pretože budeš vládcom sveta.

            Nebola to sestry a bratia dobrá ponuka? A Ježiš ju zase odmietne  a cituje Božie slovo. Veď si len predstavte, keby ste boli vládcami sveta – tú slobodu. Nikto a nič vám nemôže prikazovať ako sa máte správať a čo robiť. Len vy sami ste pánmi. Chcete mier – bude, chcete vojnu – nič vám nebráni. Môžete rozdeliť všetky peniaze bohatých pre tých najchudobnejších a nebude hlad, nebude smäd, lebo dáte vykopať studne v Afrike. Nebude choroba, pretože venujete množstvo peňazí na výskum, nebude ... Nebude sloboda. A toto vedel aj Ježiš – človek. Vedel a diabol to sám povedal, že mu bude vládcom on. Ježiš by nepatril nikomu, len jemu. – svojmu pánovi, ktorému sa poklonil, ako sluha, či otrok. Ale nestojí to za to? Rozmýšľajme sestry a bratia – tá sloboda. Upísať dušu diablovi, ale za to dostať 300 miliónov Euro. Môžete ich venovať na charitu, pre choré deti, zomierajúcich, pomôcť vytopeným a ešte slušne žiť. Pre ostatných môžete byť ľudomil a najlepší človek na svete, ale vaša duša bude zatratená. Rozmýšľajme – nepredáme svoju dušu? Keď to diabol ponúkal Kristovi, iste má rovnakú ponuku aj pre nás.

            Ježiš odpovedal: Preč odo mňa satan, lebo je napísané – Bohu sa budeš klaňať a jemu budeš slúžiť. Silné slová pre dnešnú dobu. Akoby zneli z veľkej diaľky. Alebo skôr – svet im dnes nerozumie. Slúžiť a klaňať sa Bohu – Hospodinu je zastarané, keď máme okolo seba iných – menej náročných bohov, bôžikov a modiel. Tí od nás takmer nič (tak ako satan) nevyžadujú – len sa im pokloniť. Ešte že, máme slovo Božie, kde čítame o Kristovej sile odolať nebyť slobodný – či byť slobodný len na oko.

            Záver tejto pre diabla tragickej trilógie je veľkolepý. Feel safe Jesus – cíť sa bezpečne a bezpečný Ježiš. Nástrešie chrámu, Ježiš, diabol a prázdnota. Možno ste si to nikdy neuvedomili, ale prázdnota končí túto chvíľu pokušenia. Diabol ponúka prázdnotu. Áno, dá sa to predstaviť, ako prázdnota života bez Pána Boha. Skoč Ježiš, skoč. Veď sú tam anjeli, veď je tu Boh, ktorí ý nedovolí, aby si sa poranil. Cítiš sa predsa bezpečne, tak sa neboj – On – Boh je tu. Pokúšanie Boha – tak typická zhoda medzi diablom a človekom. Toto radi ľudia robia – pokúšajú Boha, pretože sa cítia bezpečne. Veď čo by sa mi tak mohlo stať. Som zdraví, bohatí, šťastný. Mám rodinu, prácu, ... Ako ľahko pominuteľné. A svojim životom, keď je nám dobre a keď zanedbávame náš vzťah – hovoríme o vzťahu človek Boh, nie naopak, vlastne pokúšame Pána Boha. Skáčeme do temnoty, akoby sme sami boli bohmi, ktorým sa nič nemôže stať.

            Ježiš – človek – vedel, že to nedopadne dobre. Ak by skočil – nebol by v bezpečí, pretože to krehké puto medzi Bohom a nami by sa mohlo roztrhnúť. Povedané je: Nebudeš pokúšať Pána, svojho Boha. Iba v jeho reálnych rukách máme istotu a On – Syn Boží to vedel. Žiadne možno – sme a Ježiš bol a je – v Božích rukách a dôkaz toho, že nás chráni nezískame skokom do hlbiny.

           Vnímame sestry a bratia, že Ježiš bol človek? Síce dokonalý, ale predsa človek so všetkým čo k človečenstvu patrí. So strachom, s túžbami, so snami? Túžil po priateľstvách, pokoji, bezpečí a predsa išiel po ceste, ktorá z toho nič nesľubovala. Cesta, na ktorej bol pokúšaný, aby dokázal aj nám že s Bohom sa oplatí žiť, pretože je dôležité žiť pre budúcnosť, ale najprv sa musíme vyrovnať s prítomnosťou sveta, v ktorom žijeme. A On to vedel. Vedel, že prídu ďalšie pokušenia, pretože diabol od neho odišiel len na chvíľu a potom sa opäť vrátil.

            Sestry a bratia, Ježiš je aj pre nás cesta. Tak ako sme zdôraznili už minule. Bol človekom, ktorý je nám vzorom pre to, aby sme sa v Ňom samom v Bohu cítili bezpečne, šťastne, pokojne a dobre. Tak nám k tomu dopomáhaj Kristova sila.

                                                                                                Amen.