Choď na obsah Choď na menu
 


16. po Trojici

17. 9. 2013

Genesis 1:26-31 a 2:15  Potom riekol Boh: Učiňme človeka na svoj obraz, podľa našej podoby, aby panoval nad morskými rybami, nad nebeským vtáctvom, nad dobytkom, nad všetkou poľnou zverou a nad všetkými plazmi, čo sa plazia po zemi.  Tak stvoril Boh človeka na svoj obraz; na Boží obraz ho stvoril; ako muža a ženu ich stvoril.  Potom ich Boh požehnal a riekol im: Ploďte a množte sa a naplňte zem; podmaňte si ju a panujte nad morskými rybami, nad nebeským vtáctvom a nad každým živočíchom, čo sa hýbe na zemi!  Potom riekol Boh: Ajhľa, dal som vám všetky semenoplodné byliny, ktoré sú na celej zemi, a všetky stromy, na ktorých je ovocie s ich semenom; to vám bude za pokrm.  No všetkým zvieratám zeme, všetkému nebeskému vtáctvu, a vôbec všetkému, čo sa hýbe na zemi a má v sebe dych života, budú potravou všetky zelené byliny! I stalo sa tak.  A Boh videl všetko, čo učinil, a hľa, bolo to veľmi dobré.

2:15  Hospodin Boh vzal človeka a voviedol ho do záhrady Éden, aby ju obrábal a strážil.

Drahé sestry a bratia?

Začneme s otázkou. Páči sa Vám naša zem? Páči sa Vám ako tu všetko funguje na nejakom dokonalom princípe, kde má každá bunka a každý tvor svoju funkciu presne určenú? Páči sa Vám dokonalosť stvorenstva?

            Ja musím za seba povedať, že som šťastný. Som šťastný, že môžem poznávať tie nádherné veci, ktoré stvoril Hospodin na tejto zemi aj pre mňa. Tá rôznosť druhov zvierat, vtákov, rastlín a toho, čo voľným okom ani nevidíme. Tie bohatstvá zeme a vody. To všetko čomu máme byť DOBRÝMI HOSPODÁRMI.

            Boh je Tvorca. My sme jedným z množstva produktov, ktoré sa Hospodinu ráčilo stvoriť. Ale zároveň sme jedinečným stvorením. Jeho vôľou sme boli povýšení na roveň takmer jemu samému. On nám vdýchol do nozdier svojho ducha. On nám dal právo kraľovať nad všetkým stvorenstvom. On rozhodol o našom panstve nad touto zemou.

            Boh stvoril človeka na svoj obraz. V raji bol človek spravodlivý pred Hospodinom. Vedel si plniť svoje úlohy a vedel, čo to znamená zodpovednosť za svet. Človek v raji bol ešte stále bez poškvrny sebectva a mamony. Vedel, že starostlivosť o jemu zverené panstvo musí byť dobrá. Veď bol stvorený na obraz Boží. V človeku sa ešte stále skrýva zodpovednosť za tento svet. Ešte stále nás trápi ak sa niečo zlé stane. Ale náš vplyv zmeniť to je takmer zanedbateľný. Svet nás totiž nepočúva. Svet má už iného hospodára a tým je diabol. Diabol, ktorému sme pri prvom hriechu dali do rúk naše panstvo. Stali sme sa otrokmi a hriechu a diabla a ak si spomeniete – otrok nemôže nič vlastniť. Dokonca ani sám seba.

            Sme naozaj ešte stále spravodlivými a úspešnými hospodármi tohto, nám od Boha, zvereného sveta? Alebo sme nespravodliví a chtíčom naplnení ľudia, ktorí si za ½ milióna idú zastrieľať do africkej divočiny na zákonom chráneného slona? Možno nie sme až takí nespravodliví, ale sme mnohokrát k problémom tohto sveta ľahostajní.

            Hospodin stvoril všetko na tejto zemi a dal nám to do užívania. Dal nám aj múdrosť, aby sme sa vedeli o tento, krásny a jedinečný svet postarať.  Ľudstvo však vo svojej moci spyšnelo a nedokáže sa zastaviť pred ničím. Dokáže vyrúbať lesy, zamoriť moria, znečistiť pôdu a otráviť vzduch. Keď je už zle, vymyslíme filtre, ktoré čistia vzduch a vodu. Keď nám chýba les vysadíme si park, či ovocné stromy. Je to správne?

            Nemyslime si, že sa tieto problémy sa týkajú len veľkých ropných, hutných, ťažiarenskych či  iných podnikov a spoločností. Týkajú sa aj nás. A to hlavne kresťanov, ktorí by mali dbať o Božie diela. Ktorí by sa mali starať o svet tak, ako sa postaral Ježiš Kristus o nás. Náš nezáujem o tento svet, ľahostajnosť k nemu, zakrývanie si očí pred problémom sveta a ekológie je vlastne veľkým hriechom. Ale aj za tento zomrel Kristus na kríži. Aj tento hriech skončil pribitý na dreve golgotského kríža. Aj od tohto hriechu, ako každého,  by sa mal kresťan dištancovať. Malo by byť v našom záujme horlivo bojovať za právo o čistý svet. Byť spravodlivým hospodárom o ktorom  keď sa vráti Pán na túto zem povie: „Dobre si sa staral o zverené, ustanovím ťa hospodárom nad mnohým,.“

            Ja viem možno sa pýtate: „Ako sa starať? Čo robiť? – tu vo Vrútkach?“.

 Možno by stačilo recyklovať odpad. Možno by stačilo prestať páliť smeti na našich dvoroch. Možno nehádzať odpad do Turca, nerobiť čierne skládky v Jedľovinách a na Karvaša, netýrať zvieratá, nevyrubovať svojvoľne les. Možno upozorniť suseda, že to čo robí je nesprávne, pretože takto zabíja svet. Možno sa venovať problémom ekológie a snažiť sa zmeniť doterajší štýl života. Ak chceme byť spravodlivými hospodármi musíme sa o tento svet starať. Lebo keď ničíme prírodu dnes, ubližujeme svojim vlastným deťom a vnúčatám. Už dnes majú mnohí ťažké alergie, ekzémy, neznesú lúče Slnka, pretože nie je ozónová vrstva. Stačí sa pozrieť na každoročne zhoršujúcu sa kvalitu vzduchu. Vytváranie skleníkových plynov zabíja našu zem. A ak ja sám vytváram takéto plyny pálením plastov nie som o nič lepší, ako veľké spoločnosti. Hreším a kto hreší musí prijať aj trest. Tým trestom sú záplavy či suchá. Topenie ľadovcov, či prudké zmeny počasia.

Stačí sa len pozrieť do červenej knihy ohrozených druhov zvierat. Každý deň tam zapíšu 4 nové zvieratá. Mnohé už vyhynuli iné sú na pokraji svojho živočíšneho  druhu. Predstava, že za to môže aj moja spálená plastová fľaša, ktorá znečistí vzduch, je strašná. Bojím sa dní, keď sa Hospodin spýta – „Ako si sa staral  túto zem – o miesto, ktoré som ti dal?“ A my budeme musieť odpovedať: „Zneužívali sme všetko bohatstvo pre seba, ničili a hubili sme vlastnou ľahostajnosťou všetko živé, mysliac si vo svojej pýche – sme pánmi zeme i neba.“

Bratia a sestry. Tento veľký hriech leží aj na našich pleciach. Vo svete sa rokuje o globalizácii. O ekológii sveta. Náš hlas v dave sveta zanikne, ale nezanikne v modlitbe. Modlime sa k Hospodinu za to, aby dal múdrosť tým, ktorí rozhodujú o svete. Modlime sa, aby sme dokázali zvládať tie malé Vrútocké - ekologické problémy. Modlime sa, aby sme boli dobrými hospodármi.

Ak sa nepostaráme o tento svet, Hospodin nás bude brať na zodpovednosť. Hospodárme s nám zvereným majetkom ako spravodlivý, nie ako túžbou naplnení hospodári. Starajme sa o tento svet tak, ako sa postaral o nás Hospodin. S láskou, milosťou a zodpovedne. Každý z nás má v tomto svete svoje miesto a svoju úlohu. Plňme si ich a modlime sa za to, aby bol k nám Hospodin milosrdnejší, ako sme my k jeho dielam. Veď Kristus zomrel aj za hriech, ktorý sa volá ĽAHOSTAJNOSŤ.

Jeho starostlivosť vidíme aj v tom, že nás prijal napriek hriechu za svoje deti. Jednotu dnes máme, ktoré Boh prijme za svoje. Krstom svätým. Vy rodičia máte zodpovednú úlohu viesť ho životom a ukázať mu živého Krista. Dať mu možnosť výberu, keď bude dospelý, či chce žiť s Bohom, ktorého videl vo Vás, alebo bez neho, ktorému ho učí svet. Je to zodpovedné rozhodnutie priviesť ho sem medzi nás – pred Pána Boha. Je to váš diel, ktorý musíte naplniť skutkom lásky. Nevieme, ako dlho bude tento svet ešte existovať, ale dnes dávate Vášmu dieťaťu šancu prežiť. Prežiť niečo krásne, čo bude pokračovať v nebeskej radosti. V dokonalosti raja, ktorý sme my ľudia zašpinili hriechom. Nech Vám dá Pán silu, aby ste ukázali spolu s nami Vášmu ale i našim deťom, vzácnosť spoločenstva – život s Ježišom Kristom. A potom aj svet, v ktorom žijeme bude lepším miestom pre život. Bude ho napĺňať láska, nádej a pokora. Nech nám Pán žehná odvahu meniť tento svet na podobu raja.

                                                                       Amen.