Choď na obsah Choď na menu
 


7. po Trojici 2013

Rímskym 6:19  po ľudsky hovorím pre slabosť vášho tela - lebo ako ste svoje údy vydávali do služby nečistote a neprávosti, aby ste páchali neprávosť, tak teraz vydávajte svoje údy do služby spravodlivosti, aby ste došli posvätenia.20  Lebo keď ste boli otrokmi hriechu, boli ste slobodní voči spravodlivosti.21  A aké ovocie ste vtedy mali z toho? Teraz sa hanbíte za to! Lebo koniec toho je smrť!22  Teraz však, oslobodení od hriechu a oddaní službe Bohu, máte svoje ovocie na posvätenie a napokon večný život.23  Lebo odmena za hriech je smrť, ale Božím darom milosti je večný život v Kristovi Ježišovi, Pánovi našom.

            Bratia a sestry v Kristu

Na svete žijú dva druhy ľudí. Niekto by to hneď komentoval, bieli a čokoládovi. Alebo Slováci a Maďari. Alebo múdri a hlúpi ľudia. Nemyslím však vôbec na takéto "ľudské" delenie . Hneď v úvode Vám poviem o čom to vlastne hovorím. Na svete existuje len jedno delenie – na ľudí spravodlivých a nespravodlivých. To znamená na spasených a zatratených – na veriacich a neveriacich – na posvätených a na tých, ktorým chýba akákoľvek svätosť. Možno so mnou nesúhlasite a tvrdíte, že ľudí treba deliť aj inak, súhlasím s Vami. Treba ich ešte deliť verných a neverných.

Keď už hovoríme o delení, poviem Vám jedno delenie na belochov a černochov. Toto sú slová  jedného múdreho černocha. „Vy biely ste srandovní. Tvrdíte, že my čierny sme farebný. Opak je pravdou. Keď sa narodíte tak ste krásne ružoví. Ako dospievate, tak Vám pokožka hnedne, prípadne bledne. Náhodou sa dostanete na prudšie slnko a odrazu ste červení a keď červeň pominie tak ste hnedí. Čím ste starší tým tmavšiu máte pokožku – a teraz sa zamyslite: „Kto tu je vlastne farebný?“

Apoštol Pavel vie tak isto niečo o delení ľudí. Najskôr bol ortodoxným Židom a neskôr verným Kristovým nasledovníkom. Najskôr bol v zákone spravodlivý a neskôr ho práve ten istý zákon odsúdil. Apoštol Pavel stále bojoval s predsudkami ľudí. Stále bojoval s tým, že niekto chcel niekoho začleniť či už na jednu, alebo na druhú stranu.

Práve v dnešnom texte máme to správne delenie ľudí. Nie na židov a pohanov, na Pavlovcov a Jánovcov. Tu máme delenie na svätých – spravodlivých a na hriešnikov – bez posvätenia a spravodlivosti. Pavel tu opisuje svoj vlastný život. A opisuje tu aj život takmer každého jedného z nás. Každého jedného, kto žil bez Boha a komu sa potom dal Boh nájsť a prijal ho.

Skúsme sa teraz zamyslieť nad svojim životom. Opýtajme sa otázku nášho vnútra, našej duše. Bol som za celých svojich 26, 36,  46, 56, 66 či 76 rokov svojho života naozaj verným a spravodlivým pred Božou tvárou? Alebo som bol kam vietor tam plášť. A vlastne prečo sa pýtame v minulom čase? Som naozaj verný a oddaný Bohu? Alebo som človek, o ktorých píše Apoštol Pavel?

V jeho slovách znie veľká pravda. Človek je vypočítavý a myslí si, že Boh sa nechá oklamávať. Ešte aj dnes si to mnohí ľudia myslia. Mnohí si myslia, že Boh ani vlastne neexistuje. Neveria a sú teda na tej druhej strane, kde pre nich neplatí milosť Kristova. Ako malé dieťa a mladý muž som aj ja pochyboval a robil si srandu z Božieho majestátu. Bol som presne taký, ktorý svoje telo a dušu vydáva zlému. Bol som otrokom hriechu. Toto je moja odpoveď, na otázku, či som celých 37 rokov môjho života bol verný Boží bojovník. Nebol som. Neviem ako vy. Čo Vám vaše duše odpovedali. Vďaka Bohu, dnes už nie sme otrokmi hriechu. Sme – som Božie dieťa, zachránené pre večnosť. Boh nám dal možnosť spoznať svoj hriech a nájsť cestu k Nemu. A ak má niekto stále neistotu vo vzťahu s Bohom, ako mal Pavol, musí najskôr oslepnúť svetu, aby prezrel vo svetle Kristovej lásky.

Dodajme si odvahu zo slov Biblie a  postavme sa s tými, ktorých nám Boh poslal do cesty, aby sme im svedčili o viere, na odpor vládcovi temna.  Vykročme slobodnou nohou z okov, ktoré pred 2000 rokmi rozbil Ježiš Kristus.  MY sme svedkami viery – môžeme byť bojovníkmi, vodcami, stáť na správnej strane – byť hrdinami, ktorých hrdinstvo je v službe Bohu a ľuďom. Svedectve o to, že náš život patrí Kristovi, presne ako apoštol Pavol. A ak sme páchali neprávosť, tak teraz vydajme svoje údy do služby spravodlivosti, aby sme došli posvätenia. Spomeňte si na to, čo mnohí z nás robili, keď Boha považovali za niečo zlé. Spomeňme si na prenasledovanie a výsmech veriacich, ktorého príčinou sme boli my sami. Verš: 20-21 Za toto všetko budeme stáť pred súdom, ale ak sme teraz verný Kristu, nemáme sa prečo báť. Boh už o nás rozhodol. Rozhodnutie je v Kristových ranách.

Verš 22. Ak človek obráti svoj život. Ak  pochopí to, čo pochopil Apoštol Pavel pri Damašku, je tu nádej. Je tu nádej, že budeme patriť do rodiny spravodlivých a verných kresťanov. Náš život bude posvätený. A nebude to len vonkajšia premena. O našom posvätený a zmene „som kresťan“ nebudeme musieť hovoriť nahlas. Nebudeme sa chváliť. To nie je kresťanstvo. To je len hra na kresťanstvo. Naše posvätenie bude v živote lásky. V ochote pomáhať druhým, v pokornej viere. Naše posvätenie bude v skutkoch lásky – v Jakubovi čítame – Lebo viera bez skutkov je mŕtvou vierou.

A potom? Potom príde súd. Hoci sme boli zlí a hriešni – máme nádej spasenia. Náš Boh nám dal šancu vo svojom Synovi Ježišovi Kristovi. V ňom je odpoveď večného života. On na seba vzal naše hriechy, aby sme mohli hoci hriešny prísť pred Boží trón a zasadnúť k prestretému stolu. Chce to len jedno. Uvedomiť si, komu vlastne patríme.

Na záver Bratia a sestry. Pozrime sa opäť do svojho vnútra a spýtajme sa ešte raz. Komu duša, komu patríš? A ak je tam  hocičo iné, ako Boh – sme odsúdený na večné peklo. Na strašnú bolesť bez Boha. Na zatratenie a večnú smrť. Nehazardujme s peklom . Skúsme to zmeniť. Skúsme zmeniť sebectvo na milosrdenstvo. Pýchu na pokoru. Záslužníctvo (inak asi jeden z najrozšírenejších ľudských hriechov) na službu. Hranie divadla na úprimnosť. Nespravodlivosť na spravodlivosť a neveru a vypočítavosť na vernosť a milosrdenstvo. Len vtedy budeme mať naozaj Božie požehnanie, ktoré zachraňuje hriešnika pred peklom. Vážme svoj čas na zemi, lebo nikto nevie, koľko mu ho ešte zostalo. Kristus za nás zomrel, neohrdnime jeho ponuku, lebo proti nej stojí tá zlá. To večné zatratenie. Ešte stále si môžeme vybrať medzi peklom a nebom. Nechajme Pána Boha v nás pracovať, aby sme boli požehnaním pre druhých. Hrdinami svedectva evanjelia v tomto svete.

                                                                                  Amen.