Choď na obsah Choď na menu
 


Nový rok 2012 - Mládež a dorast CZ pripravila tieto SB

1 Peter 1:6-9  Veseľte sa z toho, hoci sa teraz ešte, keď treba, na krátky čas aj rmútite pre rozličné pokúšania,  aby vaša skúšaná viera, omnoho drahšia ako hynúce, ale ohňom preskúšané zlato, bola vám na chválu, slávu a česť pri zjavení Ježiša Krista.  Nevideli ste Ho, a milujete Ho; ani teraz Ho nevidíte, a veríte v Neho a radujete sa nevýslovnou radosťou plnou slávy,  dosahujúc cieľ svojej viery, spasenie duší.

Milé sestry a bratia;

            Nové ráno, nový deň, nový rok. Ako to pekne a čisto znie. Je to pravda? Ak sa prejdete po našom meste v toto ráno, zistíte, že práve dnes je na uliciach omnoho väčší neporiadok ako inokedy. Špina z delobuchov a rakiet je všade. Rozbité fľašky a sklo v záhradách. Opití ľudia, ktorí vyspávajú silvestrovskú opicu. Radosť partnerov, ktorí sa musia starať o svojich spoločensky unavených partnerov. I toto je nové ráno – nový deň. Toto je to viditeľné. A to neviditeľné? Otázka znie, ako dlho zostanú naše šaty duchovného života čisté a nepoškvrnené. Dokedy vydržia naše novoročné predsavzatia aj skutočnými činmi. Určite by každý jeden z nás túžil zostať čistý pred Bohom i pred ľuďmi. Ale vieme, aké je to ťažké. Preto znie i dnes – Vďaka Bohu za Krista. Za Syna Božieho, ktorý kúpeľom znovuzrodenia v Duchu Svätom priniesol človeku zašpinenému hriechom čisté, bielobou skvejúce sa rúcho duchovného poznania Boha.

            V nehostinnej skalnej pustatine žili dvaja pustovníci. Našli si dve jaskyne. Vchody mali oproti sebe. Po rokoch modlitby a prísneho umŕtvovania jeden z nich prišiel k presvedčeniu, že už dosiahol dokonalosť.

            Aj druhý pustovník bol človek zbožný, ale aj zhovievavý dobrák. Vedel sa porozprávať s náhodným chodcom, potešiť a prijať utečencov i tých, ktorí zablúdili.

            „Je to všetko čas ukradnutý modlitbe.“ – myslel si prvý pustovník. Neschvaľoval časté, čo i len malé nedostatky druhého.

            Aby mu dal viditeľne najavo, ako ďaleko je ešte od svätosti, rozhodol sa, že vždy, keď sa ten druhý nejako previní, položí do svojho vchodu jaskyne kameň. Po nejakom čase pred jeho jaskyňou vyrástol kamenný šedivý dusivý múr. A za ním vo vnútri zostal zamurovaný pustovník.

            Niekedy si okolo srdca staviame múry z malých kameňov neľúbosti, odplácania, mlčania, nevyriešených problémov, namosúrenosti, ... Teraz na začiatku nového, treba rozbiť tieto  múry, ktoré sme si vytvorili a taktiež, aby sme sa my sami nestávali kameňmi v múroch iných.

            Priatelia. Skúsme porozmýšľať o čom je vlastne náš život. Oslavy?, vítania?, predsavzatia?, stavby múrov?, starostlivosť?, radosť?, budovanie vzťahov?, chvála?. Priatelia s čím a kým začíname dnešný deň, rok, možno nový život? Keďže sme sa tu zhromaždili dúfam, že všetci s Bohom a v Bohu.

Boh nám dnes nezaručí, že budeme mať rok 2013 lepší a pokojnejší, ako ten minulý. Ale máme v ňom istotu, že nech sa deje čokoľvek bude stáť vždy pri nás. Peter píše:  „Veseľte sa z toho, hoci sa teraz ešte, keď treba, na krátky čas aj rmútite pre rozličné pokúšania,  aby vaša skúšaná viera, omnoho drahšia ako hynúce, ale ohňom preskúšané zlato, bola vám na chválu, slávu a česť pri zjavení Ježiša Krista.“  Skusovaná viera. Rozličné pokúšania. Nech stavajú okolo nás múr, nebudeme sa báť, pretože Boh sa postará o to, aby sme neboli sami. Sme vzácni – som ja i ty vzácny v Božích očiach. Sme vzácnejší ako prepálené zlato, ktoré je čisté. A diabol sa o nás bude pokúšať, pretože ešte stále má o nás záujem. Vie, že mu nepatríme a že o nás musí bojovať. Diabol sa bude pokúšať zviesť nás aj v roku 2013 z pravej cesty života. Možno ešte tuhšie ako po ostatné roky. Ale v Božích očiach sme a budeme ak vytrváme ako pretavené 100 % zlato na chválu a česť pri zjavení Krista. Sme deťmi živého Boha. Budeme a sme, tak ako to nie raz zaznelo z 1000-cok kazateľní na celom svete – sme pracovníkmi žatvy už tu na zemi.  Kristus vo svojej reči na hore hovorí v Evanjeliu podľa  Matúša 5:16:  „Tak svieť vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli dobré skutky a velebili vášho Otca, ktorý je v nebesiach.“ Lebo „Blahoslavení čistého srdca, lebo oni Boha uvidia.“ Nie rok 2013 nebude ľahší ako ten predošlý. Ale môže byť iný – lepší ak sa budeme radovať v spoločenstve s Pánom Ježišom.

            8-9 verš. A nadovšetko, verne sa milujte vospolok, lebo láska prikrýva množstvo hriechov. Buďte navzájom pohostinní bez reptania.  Viete sestry a bratia – určite ste si všimli, že pustovníkovi chýbala radosť zo spoločenstva s Bohom. Chýbala mu radosť zo spoločenstva iných veriacich. A preto zostal sám – skrytý pred ľuďmi i pred Bohom. Múr v srdci, ktorý postavil, nedovolil radosti oslavovať Boha spôsobom, ktorý svojim životom žil Ježiš. Možno sa to kedysi stalo i nám. Ale vďaka Pánu Bohu, že sme do srdca prijali vieru – živú vieru a tak nám Duch Boží otvoril srdce. Preto je tu výzva, aby sme nežili len sebe. Aj mních vedel, že Boh je, ale nevedel či nepochopil, že život viery je životom spoločenstva. Nielen tiché súkromné modlitby, piesne, a čítanie Biblie, ale aj radosť zo stretnutia – radosť zo vzájomnej prítomnosti iných. Keď už toto vieme a zažili sme dotyk Božej lásky v Kristovi  odovzdanie sa do Jeho rúk. Láska v Kristu prikryla množstvo hriechov – všetky, ktoré nosíme a ktorých nás smrť Ježiša zbavila.

            Sestry a bratia - čakajú nás skúšky, možno i smútok, samota, ale nezabudnime, že aj radosť a nekonečná nádej viery. Povzbudzujme sa navzájom do nového roku slovami nádeje spoločenstva s Bohom. A ak budeme vidieť, že náš brat, či sestra padá pod ťažobou nových dní, pod pokušeniami, bolesťou, alebo sa jeho či jej život rúti do priepasti nebojme sa podať pomocnú ruku – modliť sa zaňho - za ňu a žiť s ním jeho či jej  bolesť, ale aj bojovať ich boj. Veď možno budem aj ja jedným z tých, ktorí takúto pomoc bude niekedy potrebovať a je vzácne a krásne, keĎ už dnes viem, že na to nie som sám. Že je tu Boh a Jeho sila, že ste tu vy – že sa máme navzájom. Nech svet vidí, že kresťan nie je iba slovo. Nech skrze nás vidia živého Krista, ktorý prichádza k ľudstvu i v roku 2013 aj skrze naše ruky a životy. Veď práve tvoj život môže zmeniť v Duchu Božom smrť na život.     

Amen.