Choď na obsah Choď na menu
 


Otčenáš - 24. po Trojici 15.11.2015

Ján 6

37  Všetko, čo mi dáva Otec, príde ku mne, a kto prichádza ku mne, nevyhodím ho; 38  veď nezostúpil som z neba, aby som konal svoju vôľu, ale vôľu Toho, ktorý ma poslal, 39  a vôľa Toho, ktorý ma poslal, je, aby som nič nestratil z toho, čo mi dal, ale aby som všetko vzkriesil v posledný deň. 40  Lebo to je vôľa môjho Otca, aby každý, kto vidí Syna a verí v Neho, mal večný život, a ja ho vzkriesim v posledný deň.

 

Sestry a bratia!

            Buď vôľa Tvoja, ako v nebi tak i na zemi. Božia vôľa. Čo to je? Čo je Božia vôľa a dokážeme ju my ľudia vôbec obsiahnuť? Je Božia vôľa SMRŤ???  Sme pripravení na Božiu vôľu – ako spoločenstvo, či ako jednotlivci ... Čo keď je Božou vôľou zničiť tento svet, alebo aspoň civilizáciu, akú poznáme? Je Božou vôľou terorista s kalašnikovom, ktorý strieľa a zabíja? .......

Dogmatika hovorí, že Božia vôľa je vlastne spočinutie Pána Boha v sebe samom - zložité. Jednoduchšie - Boh je láska a láska túži po láske. A keďže je Boh svätý aj jeho vôľa je svätá. Úzko spojená so spravodlivosťou a láskou. Je to poznanie lásky a spravodlivosti v Pánovi. Je to radosť so stretnutia v nebesiach naplnených láskou a pokojom. Otázka ako to vieme je zodpovedaná Ježišovým Kristovým skutkom lásky – obeťou na kríži za môj hriech. Skutok, ktorý naplnil spravodlivosť. Za hriech musí prísť smrť. Za hriech človeka prichádza  smrť Božieho Syna. Vydal na kríž svojho Syna Ježiša. V tomto vidíme a spoznávame Božiu vôľu. V láske, ktorá ide až na smrť, hoci si ju nezaslúžime. V láske, ktorá nemá podmienku. V láske, po ktorej človeka tak strašne túži ale mu stálemu uniká, pretože nevie milovať bez hriechu. Božia vôľa je spočinutie v Bohu, ako v absolútnom dobre. Jedným slovom je to LÁSKA. Dalo by sa nad týmto všetkým meditovať veľmi dlho, ale nemá to pre nás, ako spoločenstvo veľký zmysel. Podstatu sme povedali. Boh tak túži spasiť človeka, že kladie na oltár spravodlivosti svojho nevinného Syna Ježiša Krista. Lebo to je vôľa môjho Otca, aby každý, kto vidí Syna a verí v Neho, mal večný život, a ja ho vzkriesim v posledný deň.

       Bez nároková a bez podmienková láska je v nebesách. V raji, ktorý Pán Boh pripravil pre svätých. Pre ľudí, ktorí sa odovzdajú do milostivých Božích rúk a prijmú Ježiša Krista za svojho Spasiteľa. Prijmú teda Božiu vôľu a zbavia sa tej vlastnej – hriešnej – ovládanej diablom. Nie – takíto ľudia sa nevzdajú svojej slobodnej vôle, ale dokážu povedať v Kristu Ježiši „NIE“ POKUŠENIU!!!  

        Pre poznanie toho, ako to má fungovať je dobré, ak poznáme i princípy fungovania nebeského kráľovstva. Áno tam, kde sa Jeho vôľa plní bez pochybností, akosi automaticky. Nie ako roboti bez rozumu, ale v túžbe a pokoji jednoty s Pánom Bohom. Vieme to spoznať z Ježišových rečí, života a tiež i Biblických kníh.

V nebesách niet závisti, nenávisti, zlých prianí a zlých úmyslov. Hovorili sme o tom minulú nedeľu – Príď kráľovstvo Tvoje. Je tam rovnosť a pokoj. Radosť a oslava. Závisť a nenávisť tam nemajú miesto. Je tam plnosť Pána Boha so všetkým i Jeho vlastnosťami, ktoré v dokonalosti má. Videli sme odlesk tohto kráľovstva v živote nášho Pána Ježiša – ideálu človeka a Boha. A keď dáme do protikladu náš svet s tým nebeským je na mieste denne kričať – Bože daj nech sa plní Tvoja vôľa i v tomto svete. Nie naša – ovládaná diablom a telom, ale Tvoja svätá vôľa. Závisť a nenávisť, sebectvo a Egoláska nám nikdy nenaplnia džbán dobra a hojnosti. Závisť a nenávisť človeka veľmi obmedzujú – sú to vlastnosti dedené z rodu na rod. Sú ako fľaša s úzkym hrdlom. Keď do nej padneme, von sa ťažko dostaneme.

Neďaleko Nitry je jedna sklárska výrobňa, kde vyrábajú okrem iných vecí aj vtipné Fľašky pre zlých duchov. Starší, skúsený sklársky majster ich vyfukuje pre tých, ktorí majú problém s pálenkou a sú naplnení závisťou, nenávisťou a podobnými neduhmi, ktoré trápia človeka infikovaného hriechom. Veľká fľaša s uzučkým hrdlom a malou postavičkou v nej. Dostaneš do nej pálenku špeciálnym hrdlom, ale von z nej iba po kvapkách. Keď náš blízky prejaví nedostatky v charaktere, tak niekto z rodiny alebo priateľov mu takú naplnenú fľašku daruje. Ženy to tiež kupujú pre mužov - pijanov. To namiesto hádok. Ale aj múdri priatelia, keď jeden druhému niečo hlúpe urobia, namiesto hádok, alebo bitky, radšej si dajú takýto podarúnok. Ak ho niekto dostane, vie čo si ľudia o ňom myslia a snaží sa zlepšiť.

Milí priatelia – veriaci. Keď nás ovládne zlo, nenávisti, zlodejstva, lži, alebo inej vôle sveta, vytvoríme si obmedzený život ako má ten panák vo fľaške. Keď raz padneme do fľašky závisti a zla, túžob, ktoré by nemali mať miesta v človeku, iba veľmi pomaličky, po kvapkách sa z nej môžme dostať. Človeka tieto pekelné city môžu aj zadusiť. Stratí povedomie o tom, kto je to Boh a stane sa svetákom. Rozhodne mu nedovolia rozvíjať sa slobodne. Stále len, akoby vo väzení svojej ľudskosti.

O toto prosia kresťania v modlitbe Pánovej – o vytrhnutie z väzenia hriešnych túžob, nesprávnych citov a pocitov. O naplnenie Božej vôle, ktorá posväcuje ľudský život a otvára nebeské brány. Buď vôľa Tvoja. Vôľa neobmedzená ľudským poznaním, ale otvorená slobode kresťana v Pánu Bohu. Vôľa, ktorá tento svet robí aspoň trochu podobným tomu nebeskému kráľovstvu. Toto všetko majú v rukách kresťania, ktorí plnia Božiu vôľu a pri ktorých Božia vôľa prichádza k skutkom. Ak by sme chceli pomenovať to najdôležitejšie, ako ukazovať tomuto svetu Božiu vôľu – ten odlesk nebeského kráľovstva, museli by sme žiť skutkami lásky. Skutkami, ktoré sú naplnením Božej vôle. Skutkami, ktoré sú bez podmienok. Skutkami, ktoré napĺňajú život kresťana radosťou. Dobro prianie a láska v našom srdci robí život radostným ako v nebi. S takým srdcom sa aj ľahko dýcha, aj ľahko žije, aj človek ľahšie rastie duchovne a hmotne. Je to výsledok nadobudnutia vedomia Kristovho. Nadobudnutie sily Ducha Svätého, ktorý vychádza z Otca i Syna – poznajúc vôľu svojho Boha.

Aby sa to všetko zdarilo potrebujeme v prvom rade dobrú vôľu, silného ducha a sebadisciplínu. A to budeme mať jedine vtedy keď nadobudneme silnú vieru v nášho Pána Boha. Ak sa chceme mať skutočne dobre hmotne i duchovne na tejto zemi, musíme duchovne rásť, rozvíjať sa. Musíme konať ideálne, ako sa koná v živote nehmotnom, v nebesách, kde sa plní Božia vôľa. Keď chceme rásť po každej stránke, nemôžeme sa obmedzovať primitívnou pozemskou závisťou a nenávisťou. Skrátka, pozemskými, hrubou hmotou vyprodukovanými nízkosťami. Kristovo vedomie si nemôžeme vybudovať keď budeme závidieť svojmu susedovi. Keď je zdravý a darí sa mu, tešme sa s ním. Vyjadrime mu našu kresťanskú lásku spolu radosťou. Tak ako je to v nebeskej radosti. Tam vidíme našu cestu života – to je náš cieľ. A Pán Boh nás v tomto snažení požehná – veď denne o to prosíme, aby sa nebeské kráľovstvo dialo už tu na zemi. Boh neopúšťa svojich. Vložme sa do jeho rúk a prosme o to, aby sme už tu na zemi prežívali Jeho vôľu v spoločenstvách Božích spasených detí.

Amen