Choď na obsah Choď na menu
 


Veľkonočná nedeľa - kázeň

9. 4. 2013

Kolosenským 3:1-4  Ak ste teda boli vzkriesení s Kristom, hľadajte to, čo je hore, kde Kristus sedí na pravici Božej.  Myslite na to, čo je hore, a nie na to, čo je na zemi.  Veď ste umreli, a váš život je skrytý s Kristom v Bohu.  Keď sa zjaví Kristus, život náš, vtedy aj vy zjavíte sa s Ním v sláve.

Drahé sestry a bratia;

            Prečo ste sem dnes prišli? Prečo sme dnes ráno nezostali ležať vo vyhriatych posteliach a nelebedili si v tomto voľnom dni, ale prišli sme sem do nášho chrámu? Prečo? Ak je vaša odpoveď a vaše vnútro zmierené s odpoveďou: Pretože som prišiel vzdať vďaku a chválu vzkriesenému Ježišovi - je to správne. Ak sme sem dnes prišli chváliť Boha za vzkriesenie v spoločenstve rovnako radujúcich sa detí Božích je to to najlepšie, čo sme v túto rannú chvíľu mohli urobiť. Apropo -

Všetko najlepšie k našim narodeninám! Všetko Božie požehnanie do našich životov v tento slávnostný a pamätný deň. Možno sa pýtate, prečo nám náš farár blahoželá. Veď dnes nemáme narodeniny, ale vyvediem Vás z omylu. Dnes je jedným z tých troch dní, kedy môžeme povedať, že máme symbolické narodeniny. Symbolické v tom duchu, že ak sme kresťania, ozajstní Kristovci a Kristus žije v nás, v našom živote, napĺňa nás a vodí po ceste života, tak spolu s ním musíme sláviť Jeho vzkriesenie a život. Takže – troje narodenín – Prvé, keď som dostal život z matky a otca, druhé, keď sa narodil Kristus vo Vianočné ráno a tretie, práve dnes – na Vzkriesenie k novému životu.

            Sestry a bratia - ak ste teda boli vzkriesený s Kristom; ... – slová Biblie, ktoré nehovoria o tom, že možno bolo nejaké vzkriesenie Krista, ale s neochvejnou istotou hovoria o vzkriesení Krista z mŕtvych. O porazení smrti a diabla a víťazstvo vybojované nielen pre seba, ako Boha, ale i pre nás ľudí. Božia i ľudská obeť. Kristus tu dokázal svoje božstvo, ale i človečenstvo. V týchto dňoch p trápeniach života, prichádza oslávenie.

            Dnes je ten deň. Deň po sobote, kedy išli ženy pripraviť telo Krista na večný spánok v Jozefovom hrobe. Dnes je ten deň, kedy bol nájdený odvalený kameň a miesto Kristovho tela našla sedieť v hrobe dvoch anjelov.

            Áno sestry a bratia, pre niekoho rozprávka, bájka prvých kresťanov, ktorí sa báli, čo sa s nimi stane po Majstrovej smrti a pre niekoho – pre nás i po storočiach, pravdivý príbeh o vzkriesení.

            Skúsili ste sa niekedy zamyslieť, čo tento príbeh znamená. Čo znamená akt Kristovho vzkriesenia z mŕtvych. Že to nie je len dokázanie Božej moci, priznania sa Boha Otca k Synovi, ale že to je i evanjelium pre nás smrteľných.? Že je to dôkaz Božej lásky a pravdivosti zasľúbení, že nič Božie – ani deti Božie, my sami ak sme uverili, nebudeme vydaní na večnú smrť? Sme si vedomí, že ako deti Božie sme vzkriesení pre život? Po dňoch strádania a smútku s trpiacim Kristom za naše hriechy, ktoré vyniesol na drevo kríža, prichádza radostné nedeľné ráno, kedy prázdny hrob symbolizuje naše nové životy v ňom a s ním.

            Sestry a bratia. V  liste Kolosenským kresťanom, apoštol opisuje situáciu znovuzrodených ľudí v Kristu. Píše o hľadaní Božích vecí a nie pozemských. Áno je to pravda. Ak budeme pozemský, ak sa budeme orientovať na len na veci, ktoré nás obklopujú, ale zároveň sa v toku času strácajú, vtedy nám nezostane miesto na krídla, ktoré získame vo viere. Ak si budeme počas nášho života niesť na chrbte batoh všetkých tých zemských vecí nikdy nebudeme slobodní – nebudeme a nemôžeme lietať. Všetko to, nás totiž spútava a ťahá dole. Myslíme i konáme ľudsky – v záujme najväčšieho blaha pre seba. Vtedy nám nezostáva čas na radosť z Boha, na život kresťana, vtedy sa zaujímame o zemské veci a tak nevidíme a nemáme čas na to Božie.

            V posledných dňoch sme čítali v Pašiách o veciach, ktoré pre nás urobil Kristus a toto je ďalšia z nich. Po obeti na kríži, prichádza vzkriesenie – porazenie smrti a večný život. Nie ako bájka, či rozprávka pre malé deti, ktoré sa boja smrti, ale ako skutočnosť pre všetkých, ktorí: Rímskym 10:9  Ak ústami vyznávaš Pána Ježiša a v srdci veríš, že Ho Boh vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený;

            Ústami vyznať Pána a uveriť v srdci, že Ho Boh vzkriesil. To je dôležité, pretože vtedy sa tvoj život zmení. Vtedy už nebudeš len Janka, Ferko, Mária, ale budeš tým, ktorý vyznal Pána a prijal ho do svojho srdca. Budeš tým, ktorý prišiel hľadať Krista ku prázdnemu hrobu a nájdeš ako Mária nový život v  Ňom. Preto máš aj ty, ktorý si ho našiel symbolické narodeniny. Našiel si vzkrieseného Pána a tým si našiel nový život. Umrelo to staré, pribité na kríž – umrel starý Adam a s ním aj hriech. Umrel náš starý život a  zostal zavretý v hrobe. A my sme vstali spolu s Kristom v novote života, zanechajúc diablovi to jeho, čím nás chcel získať. Všetky starosti o život, všetky boje, všetku zlobu, všetko to, čo nás tak otrocky sputnávalo k tomuto miestu. Tohto sme sa ako znovuzrodení v Kristu zbavili.

            Ak máš milá sestra, či brat pocit, že Ťa toto stále opantáva. Že máš zbytočné starosti, ktoré ťa pútajú k zemi, k veciam, ktoré sa pominú, zbav sa ich s pomocou Božou. Zbav sa ich, kým nie je neskoro. Je úplne jedno koľko máš rokov. Či 10, alebo 70. Pán vychádza z hrobu a volá ťa k nasledovaniu. Volá ťa, aby si vyšiel na svetlo z tej tmy, ktorá vládne svetu. Treba k tomu nabrať odvahu vzdať sa starého. Vzdať sa vecí, ktoré  doteraz napĺňali naše životy. Priatelia, polia, záhrady, domy a peniaze si do hrobu nevezmete. A hovoriť veď to všetko robím pre deti a vnúčatá je len oklamávanie samého seba. Aj oni majú a budú mať ruky, aby si zarobili na to, na čo budú potrebovať. Možno nie v prebytku, ale Boh sa postará o svojich verných. Často krát, totiž takýmito slovami zakrývame vlastnú túžbu niečo vlastniť a tým strácame to dôležité. Boha, pretože naň v tom zhone nemáme čas.  Obetujeme mu len to, čo nám zostáva. Nie on je prvoradý. A toto znovuzrodení v Kristu nerobia. Znovuzrodení – vzkriesení z duchovnej smrti do duchovného života s Kristom myslí v prvom rade na veci Božie. Na to, ako niesť evanjelium do všetkých kútov zeme. Do každého tmavého hrobu sveta a že je ich i u nás vo Vrútkach mnoho je strašný fakt. Hrobom je totiž každá domácnosť, ktoré nepozná Krista. Každá, ktorá sa bojí, alebo nemá potrebu vyjsť s Kristom na svetlo a stať sa jeho nasledovníkom. Je to hrozné, koľko živých mŕtvol denne stretávame. Koľkí kráčajú v temnote smrti.

            Sestry a bratia. Kto som? Položme si túto otázku. Som jedným z tých živých a či som i ja ten mŕtvy, ktorý sa len hrá na živého? Verš 4. Keď sa zjaví Kristus spozná vo mne svojho nasledovníka. Našiel ma stáť v očakávaní vzkriesenia pri svojom hrobe? Našiel a nachádza ma každodenne pri zvesti evanjelia, pri skutkoch lásky, v novom živote? Prišiel som sem naozaj z vďaky chváliť Boha za Jeho milosť mne hriešnemu človeku, ktorého hriech bol pochovaný?

           Vyznajme spoločne vieru v Krista – toho zabitého za môj hriech a vzkrieseného, našim životom. Nech je náš život evanjeliom – uzdravujúcim príkladom a zvesťou, že Kristus žije. Prijmime ho do svojho života ak sme tak ešte neurobili a rozdávajme nádej v tomto svete. Veď Boh toto všetko urobil pre nás – pre teba sestra, brat, pre mňa Rímskym 10:9  Ak ústami vyznávaš Pána Ježiša a v srdci veríš, že Ho Boh vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený;

                                                                                                          Amen.