Choď na obsah Choď na menu
 


Vítame Vás na našej stránke ECAV - Vrútky. Sme radi, že ste si sem k nám našli cestu. Veríme, že tu nájdete presne to, čo hľadáte. Omnoho viac však nájdete priamo v našom spoločenstve, do ktorého Vás týmto pozývame. Robíme mnohé aktivity, ktoré sú určené Vám a Vašim blízkym, a kde môžete prežiť dotyk lásky od nášho Pána Ježiša, ale aj od nás samých. Tešíme sa na Vás.

 

Adresa CZ:

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku Vrútky - (ECAV - Vrútky)

Evanjelický a. v. farský úrad Vrútky                                                     

Horná Kružná 18                                                                                         

038 61 Vrútky

 

IČO: 31939830

DIČ: 2020604487

IBAN: SK40 0900 0000 0000 6132 1713

(pre Vaše z lásky dané milodary - do správy pre prijímateľa prosíme uviesť slovo MILODAR a Vaše meno - vopred Ďakujeme)

 

Telefónny kontakt: +421 911 349355

Email: czvrutky@gmail.com

 

Sídlo zborovej diakonie:

Evanjelický zborový dom; Francúzskych partizánov 17; 038 61 Vrútky

Poštový styk: ECAV - Vrútky, Horná Kružná 18, 038 61 Vrútky

 

Farár CZ:         ThDr. Marián Krivuš - správca stránky (0911 349355)

Dozorca CZ:    Ing. Danica Ertlová (0908 901692)

Kurátor CZ:     Ing. Vladimír Scheer a Igor Kramár

Služby Božie sú pravidelne v nedeľu o 9.00 hod v chráme Božom Dr. Martina Luthera.

 

Presbytestvo CZ: 

Belejová Jela, Belláková Magda, Bercíková Drahoslava, PhDr. Bubeníková Milina, Čamborová Viera, Dabová Anna, Ing. Darulová Drahomíra, Habiňáková Elena, Knapcová Oľga, Kramár Igor, Lamoš Alexander, Lamošová Margita, Ing. Lapišáková Jana, Medvecký Ján, Nahálková Viera, Petrovič Vladimír, Podolayová Anna, Ing. Raffaj Viliam, Rusnák Jaroslav, Ruttkay Milan, Rybakov Peter, Simonidesová Viera, Ing. Scheer Vladimír, Šafranová Emília, Turčániová Oľga, Vladárová Zita, Wittyová Elena.

 

Spomienka na konfirmáciu

21. 10. 2017

 

Zlatá konfirmácia

21. 10. 2017

 

Biblická hodina

19. 9. 2017

 

Nedeľa 10. 09. 2017

3. 9. 2017

Seniorátny deň Turčianskeho seniorátu ECAV

 

11. po Trojici 2017

27. 8. 2017

Lukáš 4:1-13

Ježiš, plný Ducha Svätého, vrátil sa od Jordánu a Duch vodil Ho po púšti štyridsať dní, kde Ho diabol pokúšal. Nič nejedol v tie dni; a keď sa pominuli, vyhladol. Vtedy Mu povedal diabol: Ak si Syn Boží, povedz tomuto kameňu, aby sa stal chlebom. Ale Ježiš mu odpovedal: Napísané je: Nie samým chlebom žiť bude človek ale každým slovom Božím. Nato vyviedol Ho hore, ukázal Mu odrazu všetky kráľovstvá sveta a povedal Mu diabol: Dám ti všetku túto moc a slávu; lebo dostal som ju a dám ju, komu chcem. Ak sa teda pokloníš predo mnou, Tvoje bude všetko. Ježiš mu odpovedal: Preč odo mňa, satan, lebo napísané je: Pánovi, svojmu Bohu, budeš sa klaňať a len Jemu budeš slúžiť. Potom viedol Ho do Jeruzalema, postavil Ho na okraj nástrešia chrámu a povedal Mu: Ak si Syn Boží, zhoď sa odtiaľto. Veď je napísané: Anjelom svojim prikáže o Tebe, aby Ťa chránili, a zachytia Ťa na ruky, aby si si nohu neurazil o kameň. Odpovedal mu Ježiš: Povedané je: Nebudeš pokúšať Pána, svojho Boha! Keď diabol skončil všetko pokúšanie, odišiel na čas od Neho.