Choď na obsah Choď na menu
 


Vítame Vás na našej stránke ECAV - Vrútky. Sme radi, že ste si sem k nám našli cestu. Veríme, že tu nájdete presne to, čo hľadáte. Omnoho viac však nájdete priamo v našom spoločenstve, do ktorého Vás týmto pozývame. Robíme mnohé aktivity, ktoré sú určené Vám a Vašim blízkym, a kde môžete prežiť dotyk lásky od nášho Pána Ježiša, ale aj od nás samých. Tešíme sa na Vás.

 

Adresa CZ:

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku Vrútky - (ECAV - Vrútky)

Evanjelický a. v. farský úrad Vrútky                                                     

Horná Kružná 18                                                                                         

038 61 Vrútky

 

IČO: 31939830

DIČ: 2020604487

IBAN: SK40 0900 0000 0000 6132 1713

(pre Vaše z lásky dané milodary - do správy pre prijímateľa prosíme uviesť slovo MILODAR a Vaše meno - vopred Ďakujeme)

 

Telefónny kontakt: +421 911 349355

Email: czvrutky@gmail.com

 

Sídlo zborovej diakonie:

Evanjelický zborový dom; Francúzskych partizánov 17; 038 61 Vrútky

Poštový styk: ECAV - Vrútky, Horná Kružná 18, 038 61 Vrútky

 

Farár CZ:         ThDr. Marián Krivuš - správca stránky (0911 349355)

Dozorca CZ:    Ing. Danica Ertlová (0908 901692)

Kurátor CZ:     Ing. Vladimír Scheer a Igor Kramár

Služby Božie sú pravidelne v nedeľu o 9.00 hod v chráme Božom Dr. Martina Luthera.

 

Presbytestvo CZ: 

Belejová Jela, Belláková Magda, Bercíková Drahoslava, PhDr. Bubeníková Milina, Čamborová Viera, Dabová Anna, Ing. Darulová Drahomíra, Habiňáková Elena, Knapcová Oľga, Kramár Igor, Lamoš Alexander, Lamošová Margita, Ing. Lapišáková Jana, Medvecký Ján, Nahálková Viera, Petrovič Vladimír, Podolayová Anna, Ing. Raffaj Viliam, Rusnák Jaroslav, Ruttkay Milan, Rybakov Peter, Simonidesová Viera, Ing. Scheer Vladimír, Šafranová Emília, Turčániová Oľga, Vladárová Zita, Wittyová Elena.

 

10. po Trojici 2017

20. 8. 2017

Lukáš 16:19-31

Bol bohatý človek, obliekal sa do šarlátu a jemného ľanu a hodoval každý deň skvostne.  A bol akýsi chudobný muž, menom Lazár, ktorý ležiaval pred jeho bránou vredovitý  a žiadal si nasýtiť sa odpadkami z boháčovho stola, ale nikto mu ich nedal, len čo psy prichádzali a lízali mu vredy.  Ten chudák umrel a anjeli ho zaniesli do lona Abrahámovho. Umrel aj boháč a pochovali ho.  Potom v mukách podsvetia pozdvihol oči a zďaleka uzrel Abraháma a v jeho lone Lazára;  zvolal: Otec Abrahám, zmiluj sa nado mnou a pošli Lazára, aby si koniec prsta omočil vo vode a ovlažil mi jazyk, lebo sa veľmi trápim v tomto plameni.  Ale Abrahám mu odpovedal: Synu, rozpomeň sa, že si ty svoje dobré veci vzal zaživa a podobne Lazár zlé; teraz tento sa tu teší a ty sa trápiš.  Okrem toho, medzi nami a vami je veľká priepasť, aby tí, čo odtiaľto chcú prejsť k vám, nemohli, ani odtiaľ nedostali sa k nám.  Nato povedal (boháč): Prosím ťa teda, otče, pošli ho do domu môjho otca;  mám totiž päť bratov; nech im svedčí (o tých veciach), aby neprišli aj oni na toto miesto múk.  Abrahám mu povedal: Majú Mojžiša a prorokov, nech ich poslúchajú.  On však odvetil: Nie, otec Abrahám, ale keby niekto z mŕtvych išiel k nim, kajali by sa.  Odpovedal mu: Keď Mojžiša a prorokov neposlúchajú, nedajú sa presvedčiť, ani keby niekto z mŕtvych vstal.

 

9. po Trojici 2017

20. 8. 2017

Marek 4:35-41  

V ten istý deň, keď sa zvečerilo, povedal: Prejdime na druhú stranu!  I opustili zástup a vzali Ho so sebou tak, ako bol na lodi; aj iné lode boli s Ním. Vtedy strhla sa veľká povíchrica a vlny sa valili do lode, že sa už napĺňala.  On však spal v tyle lode na hlavnici. Zobudili Ho, volajúc: Nedbáš, Majstre, že hynieme?  A On, prebudiac sa, pohrozil vetru a povedal moru: Zmĺkni, utíš sa! I prestal víchor a nastalo veľké utíšenie.  Potom im povedal: Čo sa tak strachujete? Ako to, že nemáte viery?  I báli sa veľkou bázňou a hovorili medzi sebou: Kto je to, že Ho aj vietor, aj more poslúchajú?

 

8. po Trojici 2017

20. 8. 2017

Rímskym 8:1-2

Nieto teda teraz už odsúdenia tých, čo sú v Kristovi Ježišovi a nechodia podľa toho, ale podľa ducha. Zákon životodarného Ducha v Kristovi Ježišovi oslobodil ťa totiž od zákona hriechu a smrti.

 

Zborový deň 2017

2. 6. 2017

 

4. po VN 2017

21. 5. 2017